Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND huyện Khánh Sơn năm 2020