Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non Hoàng Oanh đã khẳng định tầm quan trong của mình tại địa bàn xã Sơn Trung và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Hoàng Oanh được xây dựng và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.